Stasjonen tar form i Arna

På Arna stasjon er den nye tunnelportalen og tilhørende steinmurer ferdig, og stasjonsbygningen og ramper begynner å få sitt endelige utseende.

Stasjonsbygget, publikumsrampene og plattformen på nordsiden av Arna stasjon begynner å se ut slik de skal være etter ombyggingen. Til høyre i bildet kan man se den nye tunnelportalen med steinmurer på sidene. Foto: Bane NOR/Ingvild Eikeland

Arbeider for fullt både utenfor og inne i Ulriken tunnel

På Arna stasjon er arbeidet med den nye tunnelportalen nå ferdig, og stasjonsbygningen og ramper begynner å se ut slik de skal være når de tas i bruk over sommeren.

Inne i tunnelen pågår sprenging til ny vann- og frostsikring for fullt, og man arbeider fra begge ender av tunnelen for å bli raskere ferdig.

Mer om dette og annet om status for arbeidet i prosjektet finner du i nyhetsbrevet vårt per mars.