Publikum får Arna stasjon tilbake

Nå går ombyggingen av Arna stasjon mot slutten. Første juli gjenåpner vi publikumsområdene på nordsiden av stasjonen. Samtidig har siste etappe av dobbeltsporet fra Fløen til Bergen stasjon startet opp, og der blir det en intensiv arbeidsperiode i sommer.

Illustrasjon av hvordan Arna stasjon vil se ut når alt er ferdig bygget på stasjonen. Illustrasjon: Bane NOR/Norconsult

Status for dobbeltsporprosjektet per juni

Du kan lese mer om arbeidet som skjer fremover i juniutgaven av nyhetsbrevet fra prosjektet.

Åpning av publikumsområdene på Arna stasjon 1. juli

I forbindelse med at vi åpner de nye publikumsområdene på Arna stasjon, vil Bane NOR gjerne gjøre litt stas både på de reisende og våre tålmodige naboer.

Vi byr derfor på enkel servering og en praktisk sommergave til alle som er innom stasjonen mellom klokken 14 og 16 på fredag 1. juli. Jernbanens Musikkorps vil også underholde med musikalske innslag.