Intensiv arbeidsperiode i Arna

Fra 16. november til 11. desember er jernbanen stengt for passasjertog, og i denne perioden er det mye som skal bygges ferdig på Arna stasjon og i de to tunnelene i Ulriken.

De nye sporene og tilhørende tekniske anlegg skal ferdigstilles i løpet av arbeidsperioden i november-desember i Arna. Foto: Bane NOR

Ferdigstiller byggingen i Arna

I Arna skal stengeperioden nyttes til å gjøre ferdig nye spor med tilhørende tekniske anlegg, både i stasjonsområdet og i den første delen av gamle Ulriken tunnel.

Når jobben er gjort og banen åpner igjen i desember, vil det nye sporet på stasjonen bli tatt i bruk, og togene vil også kunne kjøre mellom gammel og ny tunnel inne i Ulriken.  

Arbeidstider

I denne arbeidsperioden vil arbeidet i hovedsak pågå mellom kl. 07 og 19, men arbeidstiden kan bli utvidet til kl. 21-22 ved behov.
Arbeidet utføres på alle ukedager, også helgedager. På søndager vil det ikke bli utført arbeid med sterk støy.

Arbeidsområder

Arbeidet vil for det meste foregå på Arna stasjon, ved Arnanipa jernbanetunnel og inne i både den nye og gamle tunnelen i Ulriken.

Mer om jobben som skal gjøres

Arbeidet i denne perioden er å ferdigstille nye spor og de tilhørende tekniske anleggene for strøm og signaler.

Sporene er i hovedsak ferdig bygget. Før de nye sporene kan tas i bruk må skinnene sveises og pukken i sporet komprimeres. Komprimeringen gjøres ved at en såkalt pakkemaskin - et arbeidstog, kjører over de nye sporene.

Videre skal det ferdigmonteres og testes nytt signalanlegg både på stasjonen og i tunnelen.

Nytt kontaktledningsanlegg, med master til høyspentledninger skal også ferdigstilles.

Støy

  • Det som vil støye mest er påfyllingen av pukk, og pakkmaskinen som skal komprimere sporet etterpå. Pakkmaskinen skal kjøres på dagtid.
  • Ved montering av kontaktledningsanlegget vil det være støy fra muttertrekkere, samt fra arbeidsmaskiner som kjører frem og tilbake for å trekke nye ledninger.
  • Det skal også være testkjøring av den nye strekningen med et vanlig passasjertog fra 08.12. kl. 20 til 09.12. kl. 08.
  • Det vil også bli kjørt ordinære godstog i deler av perioden.

Ved spørsmål om arbeidet, kan følgende kontaktes:

Prosjektledelsen - mandag-fredag, kl. 09-15:
• Prosjektleder Ronny Bertelsen, e-post: ronny.bertelsen@banenor.no, telefon: 906 32 670
• Ass. Prosjektleder Srishankar Subramaniam, e-post: srishankar.subramaniam@banenor.no, telefon: 951 94 824

Bane NORs kundesenter - mandag-fredag kl. 8-19 og lørdag-søndag/helligdag kl. 9-15:
• Telefon: 477 70 098 eller e-post: kundesenter@banenor.no