Sprenging og boring i Fløen

I desember 2022 startet et sprengingsarbeid ved tunnel-innkjøringen i Fløen som vil pågå i om lag to måneder.

Sprengingsarbeidet foregår i området foran den gamle tunnelen i Fløen.  Foto: Bane NOR/Helene Foldnes Skage

Nærmere om arbeidet og arbeidstider

Det skal sprenges plass til dreneringsrør inn mot fjellsiden utenfor tunnelen, og til et brofundament til den nye jernbanebroen som skal bygges.

Arbeidstiden for sprengningsarbeidet er fra kl. 07 til kl. 19, mandag til lørdag. Arbeidet vil trolig ta ca. to måneder å gjennomføre, fordi det må sprenges forsiktig med små salver så nært bebyggelsen.

Sprengingene vil bli varslet med sirene før hver salve.

I tillegg pågår det boring til bolter inne i tunnelen. Arbeidet utføres inntil kl. 22 om kveldene, og er antatt å være ferdig i midten av februar. 

Tiltak mot støy og støv

For å redusere støyen fra arbeidet, vil det bli det hengt opp støydempende matter både mot bebyggelsen og mot sporet. Under selve sprengningen benyttes det også skytematter.

Det er montert flere støy- og vibrasjonsmålere rundt arbeidsområdet som vil overvåke arbeidet kontinuerlig.

Boreriggen som skal brukes, har påmontert støvsuger for å minimere spredningen av borestøvet.

Kontakt ved spørsmål om arbeidet:

Prosjektets nabokontakt, Johan Kråkenes - mandag-fredag, kl. 9-15:
Telefon: 908 72 100 eller e-post: johan.krakenes@banenor.no

Bane NORs kundesenter - mandag-fredag mellom kl. 08 og 19 og lørdag-søndag kl. 09-15:
Telefon 477 70 098, e-post: kundesenter@banenor.no