Rehabiliteringen av gamle Ulriken tunnel er i rute

Utvidelsen av til sammen halvannen kilometer av gamle Ulriken tunnel er nå ferdig. Neste etappe er å sikre tunnelen mot vann og frost.

Rehabiliteringen av gamle Ulriken tunnel er i rute. På dette bildet fra november festes sikringsbolter i tunneltaket med tetningsmasse. Foto: Bane NOR/Torstein Standal

Tunnelarbeid i rute

De nye portalene i begge ender av den gamle tunnelen står ferdig i disse dager, og på nyåret starter arbeidet med å bygge en ny jernbanebro i Fløen.

Dette er noen av temaene du kan lese mer om i nyhetsbrevet fra dobbeltsporprosjektet per desember som kan lastes ned her.