Arna: Sprengning i gamle Ulriken tunnel

Tverrsnittet på den gamle tunnelen i Ulriken skal utvides i de første 1200 meterne fra Arna stasjon. Sprengningsarbeidet startet i slutten av mai og forventes å være ferdig i midten av desember.

Den svarte markeringen på kartet viser hvor det skal sprenges i gamle Ulriken tunnel fra Arnasiden. Arbeidsområdet strekker seg over ca. 1200 meter.

Arbeidsomfanget

Tunnelen skal utvides ved sprenging for å få plass til full vann- og frostsikring, ny underbygning og nytt dreneringssystem.

Sprengningsarbeidet skjer 40 meter fra tunnelåpningen i Arna og videre innover tunnelen i ca. 1200 meter i retning Bergen. På denne strekningen skal det også sprenges gjennomslag for to diagonaltunneler inn til den nye tunnelen der togene skal kunne veksle mellom tunnelene.

Sprengningsarbeidet pågår alle dager unntatt søndag. Det vil ikke bli sprengt etter kl. 23, så lenge salvene er til sjenanse for omgivelsene. På lørdager er det kun sprengning på dagtid.

Kart over arbeidsområdet

Kartet øverst i artikkelen viser en oversikt over hele arbeidsområdet. I kartene nederst i artikkelen kan man se gatenavn og husnumre på bygninger i nærområdet, både over og fremfor tunnelen.    

Rystelser og støy

Sprengningsarbeidet vil kunne merkes både ved boring i fjellet til salvene, og ved rystelser og støy under selve sprengningene. Videre vil det være noe bergarbeid med meisling (pigging) som også medfører støy.

Varsel før sprengning

Man kan få varsel på tekstmelding/SMS før hver sprengning. For å melde seg på varslingen, sender man en SMS med teksten ARNA til nummeret 27333. Tjenesten er gratis.

For å melde seg av igjen sender man ARNA STOPP til 27333. 

Forebygging av skader på inventar

Sprengningsarbeidet følger grenseverdiene i Norsk Standard nr. 8141, som skal sikre at det ikke blir skade på konstruksjoner og byggverk, men som ikke tar hensyn til løsøre. I følge rettspraksis er naboer selv ansvarlige for eventuelle skader som oppstår som følge av manglende ivaretakelse av egne verdier.

Selv om vibrasjonene er små, kan løse gjenstander som er plassert i hyller og skap, flytte seg litt utover hver gang det sprenges og til slutt falle ned. Spesielt vil gjenstander som er plassert på glasshyller være utsatt for dette. Et tips er derfor å kontrollere dette jevnlig i  sprengningsperioden. Det kan også være lurt å sjekke at bilder og malerier henger godt på veggen. Ting man er særlig redd for kan gjerne pakkes ned. 

Spørsmål om arbeidet

Kontaktpersoner i Bane NOR ved spørsmål om arbeidet: (mandag-fredag kl. 09-15)

Byggeleder Jostein Fjøsne
E-post: fjojos@banenor.no
Telefon: 951 91 771


Nabokontakt:
Johan Kråkenes
E-post: johan.krakenes@banenor.no
Telefon: 908 72 100