Markedsdialog om eksisterende Ulriken tunnel i Bergen

Til våren kunngjør Bane NOR en entreprise for rehabilitering av eksisterende Ulriken tunnel og betongarbeid i tilknytning til tunnelen. I den forbindelse har vi hatt dialogmøter med potensielle tilbydere, både for å orientere om egne behov og innhente relevant informasjon fra markedet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bilde fra den opprinnelige tunnelen i Ulriken som skal stenges for rehabilitering etter at den nye tunnelen åpner i desember 2020.

Entreprisen er en del av dobbeltsporutbyggingen mellom Arna og Fløen i Bergen.

Om oppdraget
Etter at nye Ulriken tunnel blir satt i drift i desember 2020, skal det gamle tunnelløpet rehabiliteres. I de første 1200 meterne fra Arna skal det bli full vann- og frostsikring, ny underbygning og nytt dreneringssystem. Det samme skal gjøres i de første 180 meterne av tunnelen nærmest Bergen. For å få plass til dette, må man utvide tunnelens tverrsnitt ved å sprenge.

I resten av den 7,6 kilometer lange tunnelen skal det sprenges flekkvis til ny vannsikring, og eldre, ubeskyttet PE-skum skal skiftes ut. I tillegg skal det sprenges plass til ventilasjonsvifter og diverse teknisk utstyr. Man skal også sprenge gjennomslag for de to diagonaltunnelene nær Arna som knytter gammel og ny tunnel sammen.

Det skal i tillegg bygges ny portal og jernbanebro i Fløen. Dette er konstruksjoner som skal sammenføyes med konstruksjoner som er bygget i en annen entreprise.

Om markedsdialogen
Bane NOR inviterte et representativt utvalg av leverandører til 1-1-dialogmøter i uke 7. Møtene ble referatført med spørsmål og svar av allmenn interesse for tilbydere i anonymisert form. Referat og presentasjon fra 1-1-møtene vil bli tilgjengeliggjort for samtlige tilbydere ved kunngjøring av konkurransen, og ligger også som vedlegg nederst i denne artikkelen. 

Konkurransen er planlagt kunngjort våren 2020.

Kontaktperson
Ved spørsmål kan kontraktsrådgiver Silja K. Bruland kontaktes på e-post: silja.kristiansen.bruland@banenor.no