Lyser ut stor rehabiliteringsjobb i Ulriken tunnel i Bergen

Når den nye jernbanetunnelen gjennom Ulriken snart tas i bruk, skal den gamle tunnelen få en lenge planlagt oppussing før den kobles til ny tunnel og dobbeltspor.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NOR lyser nå ut jobben med å rehabilitere den opprinnelige tunnelen i Ulriken og bygge en tilhørende jernbanebro og tunnelportal. Foto: Bane NOR/Kristian Tindvik Sletten

Istandsettingen av tunnelen er nødvendig for å få fullført dobbeltsporet mellom Bergen og Arna, som både vil gi et bedre lokaltogtilbud og bedre trafikkavvikling. Når dobbeltsporet er ferdig vil det være mulig å kjøre passasjertog mellom Arna og Bergen hvert 15. minutt.

- Vi håper på god respons fra entreprenørene slik at vi kan få gjort jobben som planlagt og samtidig bidra til å holde hjulene i gang i bygge- og anleggsbransjen, sier fungerende prosjektsjef Torbjørn Søderholm i Bane NOR Utbygging Vest Midt.

Det er et stort arbeid som nå lyses ut, der både sprengning og nybygging må til. Byggetiden vil være ca. 2,5 år og jobben starter på nyåret i 2021 etter at den nye tunnelen åpner i desember 2020.

- En jobb av denne størrelsen vil også kunne ha positive ringvirkninger for det lokale næringslivet, mener Søderholm. 

Omfattende jobb
I tillegg til å rehabilitere den gamle tunnelen fra 1964, skal det bygges en ny jernbanebro og tunnelportal på sentrumssiden av tunnelen, i Fløen.

For å få plass til blant annet vann- og frostsikring og teknisk utstyr, må tunnelen utvides med sprengning flere steder. Man skal også sprenge åpninger gjennom til de to tversgående tunnelene nær Arna som skal knytte gammel og ny tunnel sammen.

Kontaktperson
Ved spørsmål om utlysningen kan anskaffelsesleder Silja K. Bruland kontaktes.

E-post: silja.kristiansen.bruland@banenor.no

Telefon:  + 47 400 07 036