Dialog med entreprenører om Nygårdstangen-Bergen-Fløen

Bane NOR forbereder kontraktsstrategi for prosjektet Nygårdstangen-Bergen-Fløen og inviterte derfor aktuelle entreprenører til å komme med innspill i dialogmøter 17.-18. februar i Bergen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bilde av Nygårdstangen godsterminal i Bergen som skal bygges om for å bli mer effektiv.

Omfanget av prosjektet
Prosjektet skal bedre effektiviteten for person- og godstransport til og fra Bergen, og øke kapasiteten på strekningen Arna-Bergen og på Nygårdstangen godsterminal.

Arbeidet omfatter bygging av nytt dobbeltspor mellom Bergen og Fløen, og ombygging av Nygårdstangen godsterminal.

Prosjektet er planlagt gjennomført med byggetid i perioden 2022-2024. Antatt kontraktsstørrelse for byggingen er rundt 1 milliard norske kroner. Jernbaneteknikk utgjør rundt 60% av arbeidsomfanget.

Gods- og persontrafikken ved Bergen skal i størst mulig grad opprettholdes i byggeperioden.

Ønsker dialog om kontraktsstrategien
Bane NOR er underlagt Lov om offentlige anskaffelser og Forsyningsforskriften. Forsyningsforskriftens kapittel 8 gir oss anledning til å foreta forberedende markedsundersøkelser, slik at vi kan orientere om vårt behov og samtidig forberede tilbyderne på anskaffelsen.

Prosjektet ser på mulighetene for tidlig involvering av entreprenør, kontraktsinndeling for byggefasen, kompensasjonsformat, tidsplan for anskaffelser og kontraktstildeling blant annet. I den sammenheng er innspill og erfaringer fra tilbydere av stor interesse.

Vi har derfor gjennomført følgende møter:

  • Mandag 17. februar: Felles prosjektpresentasjon i Bane NORs lokaler i Krinkelkroken i Bergen. 
  • Perioden 17-18. februar: En-til-en-møter med entreprenører, i Bergen.

Tema for 1-til-1-samtalene var:
• Kontraktsinndeling
• Kompensasjonsformat/risikofordeling
• Samhandling Byggherre og andre entreprenører, samlokalisering
• Fremdriftsplan
• Miljøkrav
• Usikkerhetsstyring – tiltak
• Videre dialogmøter (november 2020), Høring konkurransegrunnlag
• Anskaffelsesprosedyre: Konkurranse med forhandling (TransQ +1-trinn)

Bane NOR førte referat fra møtene, og spørsmål/svar av allmenn interesse er tilgjengelig i oppsummeringen nederst i artikkelen. Der ligger også presentasjonen fra fellesmøtet 17. februar.

Ved spørsmål, ta kontakt med:
Kontraktsrådgiver Idun Bortne, e-post: idun.kristine.bortne@banenor.no, telefon +47 918 17 839