Utlyser konkurranse om Nygårdstangen-Bergen-Fløen i midten av februar

Under markedsdialogmøter for Nygårdstangen-Bergen-Fløen-prosjektet i høst, informerte Bane NOR om at kunngjøring av kvalifisering- og konkurransegrunnlag var planlagt til november/desember 2018. Fremdriftsplanen til prosjektet er nå justert og ny plan for kunngjøring av kvalifikasjon- og konkurransegrunnlag er satt til medio februar.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det skal bygges nytt dobbeltspor mellom Fløen og Bergen stasjon og et nytt elektronisk sikringsanlegg på stasjonen. Nygårdstangen godsterminal skal også moderniseres og bygges om. Illustrasjon: Bane NOR/Norconsult

Konkurransen blir utlyst i Doffin/TED, og man kan lese mer om oppdraget i referatet fra møtene og presentasjonen som ble brukt under markedsdialogen i høst, her

Kontaktperson
Ved spørsmål kan kontraktsrådgiver Brit Borsheim Henriksen kontaktes på telefon 906 06 452 eller e-post henbri@banenor.no