Trafikksikkerhetsdag på Ådnamarka skole

I regi av Bane NOR, Trygg trafikk og Norges Lastebileierforbund fikk de nær 300 elevene ved Ådnamarka skole i Arna oppleve blindsonene på store kjøretøy i praksis.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Barna fikk lære om blindsoner i praksis. Her snakker Jan Ove Halsøy fra Norges Lastebileierforbund til elevene på 1. og 2.trinn. Foto: Bane NOR/Ingvild Eikeland

To store lastebiler var for anledningen kjørt inn på skoleplassen der elevene ble stilt opp i blindsonene rundt bilene og fikk også komme inn i styrehuset og se selv hvor lite sjåføren kan se rundt bilen sin.

Store kjøretøy på skoleveien

Bakgrunnen for Bane NORs initiativ til trafikksikkerhetsdagen er at flere av elevene ved Ådnamarka skole har skolevei forbi anleggsområdet til byggeprosjektet på Arna stasjon, hvor man både kan møte lastebiler og store arbeidsmaskiner.
Mange elever må også krysse fylkesveiene Ekrevegen og Reinane på vei til skolen, som blant annet trafikkeres av lastebiler som skal til massedeponiet i Langedalen eller til Torofabrikken.

Engasjerte elever

Alle 7 klassetrinn på skolen deltok på arrangementet som besto av en undervisningsdel i klasserommet og en praktisk del ute på skoleplassen.
Engasjementet var stort og spørsmålene mange, både blant de yngste og blant de eldre elevene. Mange fikk seg nok en aha-opplevelse da de fikk se hvor mange elever det er plass til i blindsonene rundt en stor bil, og hvor langt unna bilen man faktisk må stå for å være synlig og oppnå blikkontakt med sjåføren.
Viktigheten av å bruke refleks ble også understreket, og alle elevene fikk delt ut refleksvester og -krager under arrangementet.

Så mange elever får plass i blindsonen på sjåførens høyre side. Foto: Bane NOR/Ingvild Eikeland