Signerte stor jernbaneteknisk kontrakt med spanske AZVI s.A.

– Dette er en spennende kontrakt og vi ser frem til samarbeidet med AZVI s.A., sa prosjektdirektør Hans-Egil Larsen i Utbygging Vest/Midt i Bane NOR under signeringen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Manuel Borràs, forretningsutviklingsleder Azvi s.A. (til venstre) signerte kontrakten med Bane NORs prosjektdirektør Hans-Egil Larsen i Utbygging Vest/Midt.

Spanjolene har erfaring med å gjennomføre tilsvarende store tverrfaglige jernbaneprosjekter, men dette er det første prosjektet deres i Norge.

– I Azvi har vi solid internasjonal erfaring med å bygge fastspor. Vi har jobbet tett sammen med vår norske underentreprenør RIAS det siste halvannet året for å komme opp med en teknisk løsning tilpasset vestlandske forhold, sier Azvis leder for forretningsutvikling i Norge, Manuel Borràs.

Omfattende entreprise med ny metode for norsk jernbane

Den omfattende og tverrfaglige jernbanetekniske entreprisen stiller store krav til at entreprenøren må ivareta helhet og ikke bare enkeltfag.

Arbeidet inkluderer spor, telekommunikasjon, høy-/lavspent- og kontaktledningsanlegg på strekningen fra Arna til Fløen. I den delen av nye Ulriken tunnel som er boret med tunnelboremaskin skal det legges fastspor, noe som er nytt på jernbanen i Norge. Dette vil bli det første omfattende fastsporanlegget som bygges her i landet.

Todelt anleggsperiode

Byggingen skal foregå i to faser som er tilpasset ombyggingen av Arna stasjon, åpningen av nye Ulriken tunnel og rehabiliteringen av den opprinnelige tunnelen.

Første byggefase starter nå i februar og pågår i cirka to år. Deretter blir det nesten ett års opphold i byggingen før den siste og avsluttende fasen av det jernbanetekniske arbeidet.

Starter i Arna

Entreprenøren starter med å innrede det nybygde tekniske huset på Arna stasjon. Huset skal betjene både den nye tunnelen og stasjonen, og vil inneholde blant annet jernbaneteknisk utstyr for elektro, signal og tele.


Deretter skal det bygges spor og kontaktledningsanlegg på sørsiden av stasjonen, før man begynner inne i selve tunnelen der det skal bygges et omfattende kryssingsspor slik at togene kan krysse mellom gammel og ny tunnel.

De tekniske husene som er plassert i ni av de tversgående rømningstunnelene skal også innredes med jernbaneteknisk utstyr. Videre skal det støpes fastspor gjennom resten av tunnelen og inn til jernbanebroen i Fløen. Arbeidene i tunnelen forventes å starte opp til høsten.