Tunnelportal i Fløen tar form og Arna stasjon er i rute

Portalen til den nye tunnelen i Fløen skal stå ferdig ved utgangen av året. På Arna stasjon jobbes det for fullt mot ferdigstillelse av første byggefase i januar 2019.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Fløen: Tunnelportalen foran den nye tunnelen tar form. I neste byggefase skal en tilsvarende portal bygges
foran den gamle tunnelen til venstre i bildet, slik at det blir en felles portalfront med to åpninger.

I siste nyhetsbrev fra prosjekt Arna-Bergen kan du blant annet lese om byggingen av tunnelportalen til den nye tunnelen i Fløen og av busstasjonen ved Arna stasjon. Hele nyhetsbrevet ligger nederst i artikkelen.

Prosjektet gir ut nyhetsbrev hvert kvartal. For å abonnere på nyhetsbrevet kan du sende en e-post til ingvild.eikeland@banenor.no