Snorklipp for ny bussterminal i Arna

1. oktober var ett års byggeperiode på bussterminalen ved Arna stasjon over, og arnabuene kunne ta i bruk en nyoppusset og universelt utformet terminal.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

En hektisk byggeperiode er over og snoren kan klippes på bussterminalen ved Arna stasjon.

Travel byggeperiode

- Det har vært en hektisk byggeperiode, men vi kom i havn, Fylkesordfører i Hordaland, Anne Gine Hestetun, klipper snoren på nye Arna bussterminal med prosjektdirektør i Utbygging Vest/Midt, Hans-Egil Larsen ved siden av.sa Utbyggingsdirektør i Bane NORVest/Midt, Hans-Egil Larsen, og benyttet anledningen til å takke både entreprenøren, Fylkeskommunen, Vegvesenet og rådgiver for godt samarbeid.  

Deretter gratulerte fylkesordfører i Hordaland, Anne Gine Hestetun, folket i Arna med en ny terminal som forhåpentligvis vil gi dem en bedre reisehverdag før hun klippet snoren og erklærte terminalen for offisielt åpnet.


Ny, fin terminal


Bakgrunnen for oppgraderingen av bussterminalen er Bane NORs byggearbeid på Arna stasjon. Man har i byggeperioden utvidet en del av vanntunnelen, som går under både jernbanestasjonen og bussterminalen, med en ekstra etasje for å sikre området mot flom.

Når terminalen skulle gjenoppbygges, benyttet man anledningen til en oppgradering. Den nye terminalen har blant annet fått to nye perronger og er nå universelt utformet. Videre har man fått nye venteskur, bedre belysning, nye bed, steinmurer og kantsteiner.


Videre bruk av midlertidig terminal

Buss for tog vil i fortsettelsen bli kjørt fra området der den midlertidige terminalen har vært lokalisert i byggeperioden.
Den nye bussterminalen har blant annet fått to nye perronger.