Første byggefase på Arna stasjon går mot slutten

Ombyggingen på sørsiden av Arna stasjon er i sluttfasen, og i begynnelsen av februar gjenåpner vi 100 parkeringsplasser til de reisende.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

De nye overbygde rampene ned mot gangtunnelen på sørsiden av Arna stasjon er så godt som ferdige. Foto: Ingvild Eikeland

I Arna har også 100 lastebil-lass med steinmasser fra nye Ulriken tunnel blitt brukt til å bygge ridevei på en gård som aktiviserer barn og unge fra nærmiljøet.

Mer om disse sakene kan du lese om i nyhetsbrevet for 4. kvartal som i disse dager går ut i postkassene til naboer til byggingen av dobbeltsporet mellom Arna og Bergen.