Markedsdialog om Nygårdstangen-Bergen-Fløen

Bane NOR skal i løpet av høsten lyse ut prosjekteringsarbeidet for prosjektet Nygårdstangen-Bergen-Fløen og har i den forbindelse hatt markedsdialog med potensielle tilbydere om oppdraget.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Prosjektet: Det skal bygges nytt dobbeltspor mellom Fløen og Bergen stasjon og et nytt elektronisk sikringsanlegg på stasjonen. Nygårdstangen godsterminal (bildet) skal også moderniseres og bygges om.

Dialog med markedet
Dialogmøtene er en forberedende markedsundersøkelse, slik at Bane NOR kan orientere om vårt behov og samtidig innhente ny relevant informasjon i markedet for anskaffelsen. 

Litt om oppdraget
Prosjektet omfatter bygging av nytt dobbeltspor mellom Fløen og Bergen stasjon, nytt elektronisk sikringsanlegg på Bergen stasjon og modernisering av Nygårdstangen godsterminal.

Prosjekteringskontrakten går blant annet ut på å utarbeide detaljplanen, med opsjon på byggeplan og teknisk oppfølging i byggefasen. Prosjektet ser på muligheten for å benytte modellbasert prosjektering, metodikk for systematisk ferdigstillelse, ICE og andre metodikker for å kunne effektivisere og bedre kvaliteten i prosjekterings- og byggefasen. I denne sammenhengen er innspill og erfaringer fra potensielle tilbydere av stor interesse.

Gjennomføringsplan
Dialogmøtene ble gjennomført 13.-14. september. Bane NOR har skrevet et referat med  spørsmål/svar av allmenn interesse for tilbydere i anonymisert form. Referatet og presentasjonen som ble benyttet i møtene ligger som vedlegg nederst i artikkelen.

Utlysningen av oppdraget forventes å skje i løpet av 4. kvartal 2018.

Kontaktperson
Ved spørsmål kan kontraktsrådgiver Brit Borsheim Henriksen kontaktes på telefon 906 06 452 eller e-post henbri@banenor.no