Vellykket brostøp i Fløen

Like før jul var tiden kommet for å støpe dekket til broen til nye Ulriken tunnel.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Byggingen av den nye jernbanebroen har pågått gjennom store deler av året - det første brofundamentet ble støpt allerede i begynnelsen av mars 2016.

Broen er 67 meter lang og 16,5 meter på det bredeste. Kantene er om lag to meter høye, og er bueformede og skrådd innover for å gi broen et mindre massivt utseende.

Stor jobb på trangt område

Det gikk med 550 kubikkmeter betong til støpingen av brodekket, noe som tilsvarer ca. 80 fullastede betongbiler. Adkomsten for betongbilene var gjennom den smale, bratte Kalfarveien ned til anleggsområdet i det tettbygde boligområdet Fløen.

Støpingen tok nesten 20 timer, man startet allerede i 06-tiden om morgenen, og var ferdig først nærmere kl. 02 på natten.

God HMS

Prosjektleder for nye Ulriken tunnel, Katrine Erstad, er svært fornøyd med entreprenørens gjennomføring av jobben.

- Det ble gjort et godt planleggingsarbeid i forkant, ikke minst på HMS-siden, sier Erstad og berømmer arbeiderne i Skanska Strabag for vel utført arbeid.

Blant annet ble området grundig ryddet for å frigi mest mulig plass, og man hadde også et ekstra skift med arbeidere i beredskap dersom jobben skulle vise seg å trekke ut i tid.

Selve gjennomføringen av støpingen gikk også som planlagt.

550 kubikkmeter betong gikk med til å støpe brodekket på den nye jernbanebroen i Fløen