Ulrikke brøt gjennom Ulriken

Med tusen gjester, naboer, jernbanefolk og andre interesserte som vitner gnafset tunnelboremaskinen Ulrikke seg gjennom den siste meteren av fjellet tirsdag 29. august.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Flere nasjoner var representert i arbeidslaget som jobbet siste skift på Ulrikke. (Foto: Warren Eversley)

En drøy time etter at arbeidslaget startet motorene inne i fjellet, løsnet de første småsteinene fra fjellveggen i Fløen til tonene fra «The Final Countdown». Barnehagebarn med rosa øreklokker telte ned, og en skog av mobiltelefoner steg fra den voksne delen av publikum. Enda tok det en time før hele veggen sprakk, og det ni meter høye borhodet kom til syne.

- Gratulerer! Vi gleder oss til de siste centimeterne. Store maskiner og flinke folk kan gjøre mye med norsk gråstein, slo samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fast. Han lovte mer arbeid til alle i gule jakker i årene som kommer.

Klart for tog i 2020
Nye Ulriken tunnel er den første jernbanetunnelen i Norge som er laget med tunnelboremaskin. Den er 7 688 meter lang, og 6 896 av dem har Ulrikke boret siden starten i Arna i januar 2016. Gjennomslaget er prosjektets største milepæl hittil, men mye arbeid gjenstår før det kan gå tog gjennom tunnelen.

- Neste skritt blir å sprenge 16 tverrpassasjer inn til den gamle tunnelen. Vi skal sikre tunnelen mot vann og frost, støpe betongsåle og legge kanaler for ledninger og kabler. Deretter begynner det jernbanetekniske arbeidet: skinner, kontaktledning og signalanlegg, forteller prosjektleder Katrine Erstad i Bane NOR. Etter planen skal det første toget kjøre gjennom tunnelen i 2020.

Dobbelt så mange tog
- Dette er en gledens dag for oss i Bane NOR. Dagens tunnel fra 1964 er en flaskehals, og med den nye tunnelen får vi doblet kapasiteten. Det vil gi både passasjerer og godstrafikk mye bedre vilkår, sa utbyggingsdirektør Helga Nes. Hun takket spesielt naboene som har klaget lite på duringen fra Ulrikke i anleggsperioden.

Ulrikkes gudmor, byråd for byutvikling i Bergen Anna Elisa Tryti, mente tunnelarbeidernes skytshelgen Sankta Barbara måtte ha hatt en hånd med i prosjektet.

- Dette er første skritt mot en modernisert Vossebane. Jernbane er god samfunns- og klimapolitikk, sa hun, og føyde til 2017 på listen over viktige årstall for Bergensbanen.

Fakta om Ulrikke

  • Maskinen er 155 meter lang og veier totalt 1 800 tonn (med bakrigg).
  • Borhodet veier 223 tonn og har en diameter på 9,33 meter.
  • Det har 54 enkle og fire doble kuttere.
  • Installert effekt er totalt 5 600 kW.
  • Maskinen sikrer berget med bolter, monterer tunge stålbuer, påfører sprøytebetong og løfter utstyr ved hjelp av elleve kraner.
  • Totalt 9 300 bolter er installert for å sikre berget.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gratulerte to glade prosjektledere: Katrine Erstad fra Bane NOR og Torbjørn Bakketun fra entreprenøren Skanska Strabag. (Foto: Ingunn Halvorsen)

En stolt gjeng fra Bane NOR foran Norges første jernbanetunnel som er boret med maskin. (Foto: Warren Eversley)

Rundt tusen mennesker hadde møtt frem for å se Ulrikke komme ut i dagen. (Foto: Ingunn Halvorsen)