Stor jernbaneteknisk entreprise utlyst på Arna-Bergen

Den tverrfaglige kontrakten omfatter det jernbanetekniske arbeidet både på Arna stasjon, nye Ulriken tunnel og eksisterende tunnel, og har en antatt verdi på oppunder 500 millioner kroner.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det er en av de største enkeltentreprisene i dobbeltsporutbyggingen mellom Arna og Bergen som nå er lyst ut.

Arbeidet er omfattende og inkluderer spor, telekommunikasjon, høy-/lavspent- og kontaktledningsanlegg på strekningen. I den delen av tunnelen som er boret med tunnelboremaskin skal det legges fastspor, noe som er nytt på jernbanen i Norge.

- Dette er en jobb som flere selskap, både norske og utenlandske, vil være kvalifisert til å gjennomføre, og vi forventer at det blir god konkurranse om kontrakten, sier leder strategi og kontrakt, Stian Ekornaas i Bane NOR Utbygging Vest/Midt.

Frist allerede i januar
Entreprenørene har frist til å søke om å bli prekvalifisert innen 24. januar 2018, og maksimalt seks firma blir med videre i tilbudsfasen.

Oppstart av de fysiske arbeidene i entreprisen vil være tidlig i 2019.

Jernbaneteknisk arbeid på Arna stasjon inngår i entreprisen som nå er lyst ut. Illustrasjon: Bane NOR/Baezoni

Kontakt ved spørsmål om konkurransen:
Leder strategi og kontrakt Stian Ekornaas
Tlf. +47 945 01 346
E-post: stian.ekornaas@banenor.no