Støpemaraton på nye Ulriken tunnel

Nylig startet et gigantisk støpemaraton på Ulriken-prosjektet. Gjennom nesten hele tunnelens lengde skal det støpes en 40-50 centimeter tykk betongplate.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Krevende logistikk
Til sammen vil det gå med 17.000 kubikkmeter betong som tilsvarer nesten 43.000 tonn.

– Det spesielle med denne jobben er at den har en utfordrende logistikk. Vi må ha levert 25 kubikkmeter betong til støpefronten hver eneste time i 1,5-2 måneder, noe som er ekstra krevende siden to biler ikke kan møtes i tunnelen, forteller Torbjørn Tveit Bakketun, prosjektsjef hos Bane NORs entreprenør JV Skanska Strabag.

Hele 1500 semi-betongbiler vil gå med til å frakte betongen fra blandeverkene i Fana og på Damsgård til prosjektet. Inne i tunnelen er det to kilometer mellom snuplassene og bilene må derfor rygge siste delen frem til støpefronten. Til sammen vil betongbilene faktisk rygge en strekning på hele 1500 kilometer før støpeoperasjonen er ferdig.

Til selve støpejobben brukes en spesialtilpasset betongutleggermaskin som kjører på 3D-styring og som både vibrerer og retter av betongen. Betongen er tilpasset slik at konsistensen er optimal for utleggingsjobben. 

God fremdrift
Torbjørn Tveit Bakketun innrømmer at han har vært spent på denne delen av prosjektet, men er godt fornøyd med status etter første uken.

 – Dette er en viktig aktivitet i prosjektet som ligger på kritisk linje. Slik det er i dag kan ikke to biler møtes i tunnelen, så for logistikken og den videre fremdriften har selvsagt dette alt å si. 

Til støpejobben brukes denne spesialtilpassede maskinen