Skanska skal bygge om Arna stasjon

Arna stasjon skal få en omfattende oppgradering, og Bane NOR inngikk i dag kontrakt på 275 millioner med Skanska Norge AS om jobben.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Signerte kontrakten om Arna stasjon: Utbyggingsdirektør i Bane NOR, Helga Nes og prosjektleder i Skanska, Mons Egil Lien. Foto: Ingvild Eikeland, Bane NOR.

- Vi ser frem til å samarbeide med Skanska om dette prosjektet, sa utbyggingsdirektør Helga Nes i Bane NOR. Prosjektleder i Skanska, Mons Egil Lien, kvitterte på sin side med å takke for tilliten.

Omfattende endringer
Endringene på Arna stasjon er nødvendige for å tilpasse stasjonen til nye Ulriken tunnel og dobbeltsporet til Bergen, og arbeidet starter allerede 1. august.

Jobben vil foregå i to perioder, med mest arbeid på sørsiden av stasjonen i den første fasen. Hovedarbeidet på sørsiden er bygging av ramper og trapper, og tilpasning av plattformen til sporene til nye tunnelen. Det skal også bygges en ny og bredere gangtunnel under stasjonen, og vanntunnelen til Storelva skal også utvides.

På grunn av arbeidet med vanntunnelen, må busstasjonen flyttes midlertidig østover i en periode på ca. 1 år. Det skal også bygges et nytt teknisk bygg, før andre aktører skal inn og gjøre jernbaneteknisk arbeid for å kunne ta i bruk den nye tunnelen.

I fase to av byggingen, skal selve stasjonsbygningen bygges om og del 2 av gang- og vanntunnelene gjøres ferdig. Det skal også bygges en ny portal over eksisterende tunnel som da vil være stengt for rehabilitering. Når denne portalen er ferdig skal det også bygges en ny bro over E16.

God konkurranse, men ikke bare om pris
Bane NOR er godt fornøyd med konkurransen om kontrakten. - Vi hadde flere gode tilbud og det var en svært jevn konkurranse, forteller Johan Kråkenes som er prosjektleder for Arna stasjon i Bane NOR.

Ved kontraktstildelingen telte ikke bare prisen, men også kompetanse, gjennomføringsevne og oppdragsforståelse.

- Slik vil vi sikre en god gjennomføring av prosjektet, sier Kråkenes.

Vektleggingen av kriteriene var følgende:
• Pris: 50 %
• Kompetanse: 15%
• Gjennomføringsevne og oppdragsforståelse: 35%