Økte rammer til dobbeltsporet Arna-Fløen og Ulriken tunnel

I Revidert Nasjonalbudsjett foreslår Regjeringen å øke rammen for dobbeltsporet og nye Ulriken tunnel med ca. 1,1 mrd. kr. - Det er gledelig at innspillene fra Bane NOR er tatt hensyn til, og nå ser ut til å gi den økte bevilgningen det er behov for, sier prosjektsjef Hans-Egil Larsen i Bane NOR.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Jernbanebroen til nye Ulriken tunnel er ferdig støpt i Fløen i Bergen. Foto: Ingvild Eikeland, Bane NOR

Prosjektet ble kvalitetssikret første gang av eksterne konsulenter i 2012, men kostnadsestimatet fra den gang viste seg å være for lavt. Ved ny kvalitetssikring høsten 2016, ble økningen som Regjeringen nå går inn for foreslått. Dette er også i tråd med tallene som prosjektet har meldt inn underveis til Samferdselsdepartementet siden byggestart i 2014. 

Traseen Bergen-Fløen
Den videre byggingen av dobbeltsporet fra tunnelen i Fløen og inn til Bergen stasjon, er ikke tatt med i departementets forslag. Det skyldes at det er flere omkringliggende byggeprosjekter i Bergen som det må tas hensyn til på traseen.

Det er imidlertid allerede nå klart at omfanget av prosjektet på traseen fra Bergen til Fløen har økt betydelig i forhold til opprinnelig plan. Dette skyldes flere forhold. Blant annet må det bygges helt nytt signal- og sikringsanlegg. Videre er det økende behov for utskifting av infrastruktur - og en mer omfattende ombygging av spor enn først antatt av Bane NOR.

Mange prosjekter i samme område
Man er i disse dager i ferd med å avklare hvordan man best mulig kan samordne byggingen på den videre traseen med tilgrensende prosjekter som Bybanen (Møllendal- Haukeland-Mindemyren) , modernisering av godsterminalen på Nygårdstangen, nytt verkstedsbygg til togene og innføring av nye og lengre togsett på Bergensbanen. Alle disse avklaringene skjer blant annet i dialog mellom Jernbanedirektoratet, Bane NOR SF, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune.

- Vi har store planer, og mye som skal gjøres på jernbanen i Bergensområdet de kommende år, sier Larsen.