Se husene forsvinne bit for bit

For å gjøre plass til nye Ulriken tunnel måtte tre antikvariske hus i Bergen plukkes ned planke for planke. Her kan du se den tidkrevende rivingen unnagjort på få minutter.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Hus tett i tett
Nye Ulriken tunnel skal bygges i det svært tettbygde området Fløen i Bergen sentrum. Her ligger gamle villaer og næringsbygg side om side, og for å gi plass til den nye tunnelen måtte flere av dem fjernes før byggestart.

Det eldste huset er datert helt tilbake til 1770-tallet, og både dette og to andre bygg skal gjenreises når jernbaneutbyggingen er ferdig. En av bygningene var opprinnelig en sjøbod som ble bygget på 1800-tallet da sjølinjen gikk inn til Fløenområdet. Nå er det tørt på alle kanter og sågar et jernbanespor mellom tomten til den gamle sjøboden og sjøkanten.

Riving i samarbeid med Byantikvaren
På grunn av bygningenes antikvariske og historiske verdi ble rivingen gjennomført i tett dialog med Byantikvaren i Bergen. For å muliggjøre gjenoppbyggingen er alt bevaringsverdig materiale nøyaktig merket og registrert underveis. Materialene ble også varmebehandlet før lagring for å hindre forråtnelse og angrep av mit. Det hele ligger nå trygt lagret i påvente av å bli bygget opp igjen i Fløen når ny tunnel er på plass.
Slik lå husene før rivingen. Huset i forgrunnen er fra 1770-årene, mens den gamle sjøboden i bakkant opprinnelig ble oppført rundt 1800. Sporet til høyre er jernbanebroen til eksisterende Ulriken tunnel.