Forberedende arbeid i Fløen til Norsk Jernbanedrift

Jernbaneverket har inngått avtale med Norsk Jernbanedrift om å bygge nye spor til togparkering og tekniske hus i Fløen og ved Bergen stasjon.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Entreprisedirektør i Norsk Jernbanedrift, Hanne Stormo og prosjektleder i Jernbaneverket, Srishankar Subramaniam under kontraktsigneringen.

Arbeidene er en del av utbyggingen av dobbeltspor mellom Arna og Bergen, der nye Ulriken tunnel utgjør størstedelen av traseen. 

Ett års arbeid
Jobben omfatter blant annet å bygge spor for parkering av tog i Fløen.  Det vil også bli bygget to tekniske hus på strekningen mellom Fløen og Bergen.

Firmaet tar fatt på arbeidet allerede i slutten av mars, og det er ventet at byggetiden blir omkring ett år.

De tverrfaglige arbeidene som starter nå omfatter både grunnarbeid som støttemurer og drenering, men også arbeid med jernbanetekniske installasjoner som kontaktledningsanlegg og sporveklser. 

Ved tildelingen av kontrakten ble det i tillegg til pris lagt vekt på kompetanse, gjennomføringsevne og oppdragsforståelse.

Kontrakten har en verdi på ca. 97 millioner kroner.