Forberedelser på Arna stasjon

Jernbaneverket har inngått kontrakt med Veidekke AS om å starte forberedelsene til ombyggingen av Arna stasjon. I hovedsak skal firmaet bygge en midlertidig plattform til passasjerene i anleggsperioden. I tillegg blir det noen jernbanetekniske omlegginger og arbeid med signaler på stasjonen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Kontrakten har en verdi på knappe 14 millioner, og det var tett konkurranse mellom tilbyderne.

Innleder en ny etappe
- Vi er svært fornøyde med å få Veidekke til denne jobben, sier prosjektsjef Hans-Egil Larsen i Jernbaneverket.
- Det er en solid samarbeidspartner som også har god jernbanekompetanse. Det er også positivt å være i gang med en ny etappe i prosjekt Arna-Bergen.

Til nå har prosjektets arbeid i Arna vært knyttet til byggingen av nye Ulriken tunnel og foregått ved siden av selve stasjonen, mens det i fortsettelsen altså vil bli arbeid også inne på stasjonsområdet.

Arbeidet på Arna stasjon starter allerede 2. januar 2017.

Prosjektsjef Hans-Egil Larsen i Jernbaneverket (til venstre) og prosjektleder i Veidekke, Jo Henning Sinnerud, inngikk 30.11.16 kontrakt om forberedende arbeid på Arna stasjon.