Tunnelboremaskinen fenget

Rundt 2500 personer la søndagsturen til Arna for å se tunnelboremaskinen som skal begynne å bore nye Ulriken tunnel i desember.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Også den yngre garde viste interesse for de store anleggsmaskineneTil tross for bergensk bygevær benyttet både gamle og unge, anleggsfolk, naboer og langveisfarende sjansen til å ta en nærmere titt på den enorme tunnelboremaskinen før den forsvinner inn i fjellet der den skal bore 7 kilometer tunnel inn til Bergen.

Store dimensjoner
Ved siden av borhodet med 9,3 meter i diameter blir de fleste forsvinnende små, og folk strømmet til for å få et bilde av seg selv foran den digre maskinen.

Også andre store anleggsmaskiner som var utstilt var populære. Det var jevn kø hele dagen for å komme opp i styrehuset til den store tunnelboreriggen som har vært brukt under sprengningsarbeidet på den første delen av tunnelen. En diger tunneldumper og hjullaster fanget også oppmerksomheten til store og små maskininteresserte. 

Erfarne tunnelfolk på plass
Mange av de fremmøtte hadde et forhold til driving med tunnelboremaskin fra den gang Madam Felle boret Fløyfjellstunnelen i Bergen, og det var også mange som husket tilbake til åpningen av eksisterende Ulriken tunnel for 51 år siden.

To veteraner fra den første tunnelen var også til stede: tidligere stasjonsmester Ragnar Blomdal (94) og den siste gjenlevende tunnelarbeideren, Victor Bruvik (84). Bruvik, som den gangen var i 30-årene og yngst på anlegget, kunne fortelle om en tøff jobb der de boret for hånd i timevis uten bruk av verneutstyr.

Begge veteranene uttrykte stor begeistring over synet av den nye tids boremaskin for tunneldriving!

Trolsk stemning: Til toner fra I Dovregubbens hall strømmet folk inn til tunnelboremaskinen

Populær maskin: Det var kø for å komme inn i styrehuset til tunnelboreriggen som har vært brukt til sprengningsarbeidet

Den siste gjenlevende tunnelarbeideren: Victor Bruvik (84) var med å bygge eksisterende Ulriken tunnel den gangen de boret for hånd.

Pust i bakken: Ragnar Blomdal (94) som var stasjonsmester da den første Ulriken tunnel åpnet i 1964 tar seg en kaffepause etter turen i den nye tunnelen