Finmåler Bergen-Fløen

I hele januar har man kunnet se folk med måleutstyr både langs og i sporet mellom Bergen stasjon og jernbanebroen i Fløen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det pågår for tiden en grundig kartlegging Landmåler Lukasz Sekula fra COWI AS sjekker 3D-skanneren på plattformen på Bergen stasjonog innmåling av alle jernbaneinstallasjoner som spor, signaler og kontaktledningsanlegg i området Bergen-Fløen. Jernbaneverket har engasjert konsulentfirmaet COWI AS til å lage en detaljert plan for byggingen av det jernbanetekniske anlegget på strekningen, og i den forbindelse er det nødvendig å vite helt nøyaktig hvor ting er plassert.

Blant annet lages det en tredimensjonal modell som skal benyttes i prosjekteringsarbeidet. Data til denne modellen samles inn ved hjelp av en 3D-skanner. I tillegg måler man avstander ut fra faste GPS-punkter, blant annet måles avstanden mellom skinnene og avstanden mellom skinnene og underlaget for hver tiende meter.

- Det er kjekt arbeid, men ganske utfordrende å få gjennomført alle disse målingene med så hyppige togavganger og mange passasjerer å ta hensyn til, forteller landmåler Trine-Lise Kolsrud fra COWI AS. - Dette er også grunnen til at vi har måttet gjøre en del av arbeidet på nattestid.  

Nøyaktighetsarbeid: Landmåler Trine-Lise Kolsrud fra COWI AS måler avstanden mellom sporene ved Bergen stasjon