Undertegnet rivekontrakt med PeWe Entreprenør AS

Kontrakten med rivefirmaet PeWe Entreprenør AS som skal fjerne flere bygninger i Fløen og Arna er nå formelt signert.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det er leilighetsbygget i Fløenbakken 2 og næringsbyggene i Kalfarveien 99 og Reinane 30 som Jernbaneverket nå har gitt PeWe Entreprenør AS i oppdrag å rive.

Områdene hvor bygningene står nå skal alle brukes til riggområder i byggeperioden for dobbelsporet mellom Arna og Bergen.

På deler av eiendommen Kalfarveien 99 vil det etter hvert komme en ny jernbanebro inn til den nye Ulriken tunnel, mens selve tunnelportalen vil ligge ved Fløenbakken 2.

Fra Reinane i Arna skal det lages en midlertidig anleggstunnel bort mot det nye tunnelløpet.  

Det var leder for avdeling Vest, Svein Egil Dagsland, som undertegnet kontrakten på vegne av PeWe Entreprenør AS, sammen med prosjektleder i Jernbaneverket, Hans-Egil Larsen. 

Jernbaneverkets prosjektleder Hans-Egil Larsen (til venstre) og avdelingsleder i PeWe Entreprenør AS, Svein Egil Dagsland under kontraktssigneringen.