Tunnelen skal bygges med tunnelboremaskin

Det er nå besluttet at nye Ulriken tunnel som den første jernbanetunnelen i Norge vil bli bygget med tunnelboremaskin.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det er et arbeidsfelleskap mellom Skanska Norge AS og østerriske Strabag AG som er innstilt til tunnelkontrakten.

Kontrakten har en verdi på 1,3 milliarder, og tunnelboremaskinen som skal benyttes vil ha en diameter på 9,3 meter. Dette er den største TBM-maskinen som hittil har vært benyttet til en samferdselstunnel i Norge. TBM-maskin med diameter 4,7 m, altså vesentlig mindre enn den som skal benyttes til nye Ulriken tunnel. Foran står prosjekteringssjef i Jernbaneverket, Knut Karevoll

- Dette markerer starten på en ny tid i jernbanebyggingen i Norge, sier assisterende jernbanedirektør Gunnar G. Løvås.

Interessen for kontrakten har vært svært stor og man fikk inn hele 11 tilbud.  Flere av entreprenørene gav også tilbud på begge drivemetoder.

Jernbaneverket er meget godt fornøyd både med konkurransen og med JV Skanska Strabag sitt tilbud som pekte seg ut som det helt klart gunstigste.

Man må tilbake til 80-tallet for å finne tidligere erfaringer med tunneldrift med TBM innen samferdsel da tre veitunneler ble bygget ved hjelp av denne metoden. To av disse tunnelene ligger nettopp i Bergen, og den siste av dem stod ferdig for 25 år siden.  

Kontrakten kan formelt undertegnes når klagefristen på 10 dager er utløpt. Kontraktsigneringen er planlagt å foregå den 7. mai i Bergen.