Tar opp igjen byggeplan for Bergen-Fløen

Jernbaneverket har engasjert konsulentfirmaet COWI til å gå gjennom tidligere byggeplan for strekningen Bergen-Fløen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I forbindelse med byggingen av nye Ulriken tunnel, er det nå nødvendig å ta opp igjen planene for strekningen mellom Bergen stasjon og tunnelåpningen i Fløen.

Strekningen skal tilpasses det nye tunnelløpet, både med nye spor og jernbanetekniske installasjoner.

Planene var klare i 2010, men ble ikke iverksatt på grunn av stans i bevilgningene. COWI skal nå gjennomgå planene og vurdere behovet for oppdatering etter dagens krav.

Prosjektleder Hans-Egil Larsen i Jernbaneverket (til venstre) og sjef for Forretningsenhet Bane, Divisjon Samferdsel i COWI, Geir V. Bratli, signerer kontrakten