TBM-kontrakt på nye Ulriken tunnel signert

- Vi ser frem til samarbeidet med JV Skanska Strabag om å innføre TBM-teknologien i norsk jernbane, sier assisterende jernbanedirektør, Gunnar G. Løvås.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det var (fra venstre) Wolfgang Lehner fra Strabag AG, Gunnar G. Løvas fra Jernbaneverket og Steinar Myhre fra Skanska Norge AS som signerte kontraktenErfarne tunnelentreprenører
Arbeidsfellesskapet JV Skanska Strabag  består av Skanska Norge AS og østerriske Strabag AG. Det er Strabag som står for erfaringen med tunnelboremaskin fra tallrike TBM-prosjekter både i hjemlandet og internasjonalt. Skanska er kjent som en solid aktør i tunnelbransjen i Norge og har blant annet gjennomført mange av de større tunnelprosjektene på jernbanen i senere år.

JV Skanska Strabag gav tilbud på både tradisjonell sprenging og bruk av TBM, men det var altså tunnelboremaskinen som kom best ut totalt sett. For øvrig hadde begge tilbudene deres den laveste prisen sammenliknet med konkurrentene.

Fordelaktig med TBM
Å bruke tunnelboremaskin har en rekke fordeler sammenliknet med konvensjonell sprenging. TBM-drift gir mindre forstyrrelser enn sprenging, noe som er gunstig med tanke på togtrafikken i den eksisterende tunnelen som er like i nærheten. Samtidig lager det mindre støy for omgivelsene.

Tunnelboring gir også mindre sprekkdannelser enn andre drivemetoder, og vil dermed kunne øke tunnelens levetid og gi færre vannlekkasjer.

Store dimensjoner
Diameteren på tunnelen vil være rundt 9,3 meter, noe som gir et tverrsnitt på 68 kvadratmeter. Valg av type tunnelboremaskin er foreløpig ikke foretatt, men en maskin i denne størrelsesordenen vil være rundt 200 meter lang inkludert bakrigg og ha en totalvekt på 1200 tonn.   

Store dimensjoner: Denne tunnelboremaskinen har omtrent samme diameter som maskinen som skal bore nye Ulriken tunnel vil ha (illustrasjonsfoto fra Herrenknecht).