Målingsoppdrag til Multiconsult

Multiconsult i Bergen skal gjennomføre flere typer målinger for Jernbaneverket under byggingen av nye Ulriken tunnel.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Jernbaneverket inngikk 3. juli kontrakt med Multiconsult om å utføre støy- og rystelsesmålinger mens arbeidet med den nye tunnelen gjennom Ulriken pågår.

Fra tidligere har samme firma blitt engasjert til å utføre såkalte poretrykksmålinger i fjellet. Det er Multiconsults avdeling for geoteknikk som skal gjennomføre samtlige målingsoppdrag.

Fra kontraktssigneringen 3. juli: fra venstre Multiconsults representanter fra avdeling for geoteknikk Ove Steinestø og Øivind Høvding og Jernbaneverkets ansvarlige for kontrakten, Jostein Fjøsne