Signalkontrakt for Bergen-Fløen på plass

COWI AS har fått oppdraget med å prosjektere signalanlegget på strekningen Bergen-Fløen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Oppdraget er blant de mest omfattende signalprosjekteringsoppdragene i Norge.

COWI AS skal utarbeide en komplett og ferdig godkjent detaljplan for elektronisk sikringsanlegg på strekningen fra Bergen stasjon til Fløen. 

Kontrakten omfatter alt arbeid knyttet til prosjektering og kvalitetssikring av signalanlegget på strekningen, både faseplaner underveis og endelig anlegg.

Sjef for Forretningsområde Bane, Divisjon Samferdsel i COWI AS, Geir V. Bratli (til venstre) og prosjektsjef Hans-Egil Larsen i Jernbaneverket inngikk kontrakten