Rivejobb i Fløen ute på anbud

Næringsbygget i Fløen som opprinnelig var en sjøbod har huset både golfsenter, babyutstyrsbutikk og kontorer. Nå har Jernbaneverket overtatt, og huset skal fjernes for å gi plass til dobbeltsporet mellom Arna og Bergen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Hus med historie

Den eldste delen er en tradisjonelt utseende sjøbod som ble gjenreist etter en brann i 1856, mens andre deler er fra nyere tider og har et industrielt preg. Der bygningsmassen står i dag skal det etter hvert bygges en jernbanebro som skal føre til nye Ulriken tunnel. Takbjelkene i den gamle sjøboden fra 1850-tallet har trolig antikvarisk verdi og skal tas vare på.

Opprinnelig var bygget en sjøbod fra 1800-tallet da sjølinjen gikk inn til Fløenområdet i Bergen. Nå er det tørt på alle kanter og sågar et jernbanespor mellom boden og sjøkanten. Det som står igjen av sjøboden er vernet av Byantikvaren og skal demonteres forsiktig for senere å rekonstrueres, mens resten av bygningen skal rives på ordinært vis.

Todelt rivearbeid

Når det gjelder riving av den antikvariske delen av huset må det spesialkompetanse til. Prosjektet har allerede fått demontert et bolighus i samme området i samarbeid med Byantikvaren i Bergen. Sjøboden er det neste på listen, i tillegg skal en bolig på andre siden av gaten tas ned på samme måte.

Den ordinære delen av rivejobben er nå utlyst, og interesserte entreprenører har vært på befaring i lokalene for å vurdere omfanget av arbeidet.

Fra tilbudsbefaringen i Fløen.
Denne hallen ble inntil nylig benyttet til golfsimulatorer.