Reguleringsplanen for Bergen-Arna godkjent

Bergen bystyre godkjente i februar reguleringplanen for nytt jernbanespor mellom Bergen og Arna. Dermed ligger det til rette for en ny tunnel gjennom Ulriken og et ekstra spor gjennom Fløenområdet på bysiden av tunnelen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I tillegg til dobbeltsporet ut fra Bergen stasjon og selve tunnelen, er det planlagt store endringer på Arnasiden, både med sporene og i stasjonsområdet.

Prosjekteringsarbeidet i full gang, og Jernbaneverket har allerede overtatt en del av eiendommene som ligger tett på den nye traseen, og av den grunn må rives eller flyttes.

Første byggetrinn er tunnelen, og om alt går etter planen blir det anleggsstart for tunnelarbeidet våren 2013.

Sett fra Arna: Nytt tunnelløp vil komme til venstre for den eksisterende tunnelen på bildet