Nye Ulriken tunnel klarert for oppstart

Prosjekt nye Ulriken tunnel har gjennomgått ekstern kvalitetssikring på bestilling fra Samferdselsdepartementet. Alt ligger dermed til rette for videre fremdrift og mulig byggestart i 2013.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

 Prosjektet har gjennomgått den eksterne kvalitetssikringen, kalt KS2, som alle prosjekter med kostnadsramme på over 750 millioner må gjennom for at Samferdselsdepartementet skal kunne anbefale bevilgning over statsbudsjettetProsjektleder Hans-Egil Larsen er svært fornøyd med at rapporten fra ekstern kvalitetssikring anbefaler videre fremdrift av prosjektet nye Ulriken tunnel (foto: Ingvild Eikeland)

 

- Godkjenningen er en viktig milepæl, sier nyansatt prosjektleder Hans-Egil Larsen i Jernbaneverket Utbygging Sør/Vest.

- Vi vil nå starte oppbemanningen av prosjektorganisasjonen slik konsulentselskapet og Samferdselsdepartement anbefaler.

Omfattende prosess

- Vi hadde det første møtet med konsulentselskapet Holte Consulting allerede i juni, forteller assisterende prosjektleder, Guri Miljeteig, i Jernbaneverket Utbygging Sør/Vest.

 

Møtet resulterte i en foreløpig rapport fra konsulentene, der prosjektet fikk en del innspill til hva man måtte jobbe videre med i prosjektdokumentasjonen.

- Det har vært veldig nyttig å få øyne utenfra på prosjektet, sier Miljeteig, som beskriver perioden frem til endelig rapport fra konsulentselskapet som krevende og intens, men med mange gode innspill.

Først i midten av november kom rapporten via Samferdselsdepartementet med anbefaling om videre fremdrift.

 

Positiv rapport

Konsulentselskapet Holte Consulting uttaler at: - Den reviderte kalkylen (…) tilfredsstiller kravene og oppdatert styringsdokument er et godt grunnlag for videre styring. Videre fremhever de at prosjektet har en proaktiv holdning til usikkerhet og fokus på sentrale usikkerhetsdrivere.

Konsulentene tilrår ut fra dette videre fremdrift, og anbefaler at det snarest etableres en adekvat prosjektorganisasjon. 

Illustrasjon av portalen til Ulriken tunnel sett fra Fløen i Bergen. Nytt tunnelløp til høyre. (Illustrasjon: Tolstrups 3D Studio)