Arbeidene ferdige på flere stasjoner

På flere stasjoner langs Sørlandsbanen er oppgraderingen av kundeinformasjonsanleggene nå ferdig, mens arbeidene pågår på flere andre stasjoner.

Byggingen og idriftsettelsen av nye kundeinformasjonsanlegg er nå ferdig på Arendal, Kristiansand og Bø stasjon. I tillegg pågår det bygging på flere stasjoner, blant annet gravearbeider på Gjerstad og Vennesla stasjon. Nelaug, Nordagutu og Drangedal stasjon vil bli klare for idriftsetting om ikke lenge. 

Vi er glade for at prosjektet er så godt i gang. Det forventes ferdigstilt ved slutten av året og da vil de reisende på Sørlandsbanen stå igjen med nye/oppgraderte kundeinformasjonsanlegg og et generelt bedre tilbud for sanntidsinformasjon. Vi gleder oss!