Ballastrensingen tar juleferie.

I høst har Bane NOR renset sporet på Østfoldbanen, på strekningen mellom Halden og Kornsjø.

Renseverket på Østfoldbanen 27. september i år. Foto: Pia Blom, Bane NOR.

I høst har Bane NOR renset sporet på Østfoldbanen, på strekningen mellom Halden og Kornsjø.

På litt under tre måneder har gjengen i prosjektet renset 29 549 meter med spor og tilført sporet 34 800 kubikkmeter ny masse.

Alt i alt har arbeidet vært veldig bra på Østfoldbanen. Samarbeidet med entreprenørene Baneservice, Rolstad og Grimsrud har fungert meget godt. I følge byggelederassistent Ole Kristian Forsell har de opplevd entreprenørene som profesjonelle, løsningsorienterte og de har sammen arbeidet for en sikrere togfremføring.

Det har imidlertid vært noen utfordringer underveis. Mye kabler og store steiner i sporet har til tider utfordret fremdriften. I tillegg har det mot slutten av perioden vært problematisk å nøytralisere sporet i etterkant av rensingen på grunn av kulden. I henhold til teknisk regelverk er det ikke lov å sveise i skinnegangen ved skinnetemperaturer på under minus fem grader. Det står derfor et par kilometer skinner igjen å nøytralisere til våren. På tross av dette er gjengen svært fornøyde og alt av pukk som skulle renses i år har blitt renset. Vi står nå igjen med en banestrekning som holder mye høyere standard enn tidligere.

Neste år blir det rensing av Dovrebanen sør og Bergensbanen på strekningen mellom Hønefoss og Haugastøl.