Ballastrensing

De færreste er klar over at en ren og stabil pukkmasse er en forutsetning for at togene skal gå, og at passasjerene skal ha en komfortabel reise. Derfor kjører Bane NOR ballastrens på flere strekninger i løpet av sommerhalvåret. På denne siden kan du lese mer om ballastrensing og prosjektet rundt det. 

Bygging
750 m
Lengde på renseverket
120 m
Strekning som ballastrenses på en time
500 m
Planlagt produksjonsmengde per skift
50
km
Ballastrensing pr. år
2018
2019
  • Juli: Ofotbanen, Bjørnfjell - Rombak + Straumnes stasjon
  • September: Østfoldbanen Halden - Kornsjø
  • Bergensbanen: Hønefoss - Haugastøl, Dovrebanen: Brøttum - Fåberg