Djupvik kryssingsspor

Djupvik kryssingsspor bygges mellom Narvik og Straumsnes stasjoner. Byggestart for forberedende arbeider var i 2015 og kryssingssporet skal tas i bruk høsten 2017.

Djupvik kryssingsspor bygges som et ledd i arbeidet med å øke kapasiteten på Ofotbanen. 

Les mer om prosjektet 

Fakta Djupvik kryssingsspor:

  • Lengde nytt spor: 1060 m
  • Lengde i tunnel: 830
  • Lengde stikkspor:90
  • Byggestart: mai 2016 (forberedende arbeider i 2015)
  • Tas i bruk: høsten 2017
  • Total kostnad: 328 MNOK

Djupvik kryssingsspor bygges nå og får søndre tunnelinngang til høyre på dette bildet fra 2015. (Foto: Njål Svingheim)