Rombak kryssingsspor

 • Ofotbanen med 30% større kapasitet

  Torsdag 17.september ble de to nye kryssingssporene på Rombak og Bjørnfjell offisielt åpnet av statssekretær John-Ragnar Aarseth. Med dette er kapasiteten på Ofotbanen økt med 30 %.

 • Nye Rombak kryssingsspor tatt bruk

  Klokken 03.00 natt til 26.august ble det nye kryssingssporet på Rombak på Ofotbanen tatt i bruk. Dette er ett år tidligere enn det som var planlagt!

 • 1120 meters kryssingsspor på 12 uker

  Det er travelt på Rombak stasjon på Ofotbanen i sommer. Kryssingssporet forlenges og traseen forbedres. Alt må være klart i starten på september, vinteren kommer tidlig så langt nord.

 • Rombak kryssingsspor

  For å kunne kjøre flere, lengre og tyngre tog på Ofotbanen har Jernbaneverket satt i gang flere prosjekter på Ofotbanen. Forlengelse av dagens kryssingsspor på Rombak er ett av prosjektene.