Ny fjernledning langs Ofotbanen

Prosjektet omfatter bygging av ny kraftlinje for total fornyelse av strømforsyningen langs Ofotbanen.

Ny mast under bygging sommeren 2015. (Foto: Njål Svingheim)  
Prosjektleder Terje IngebrigtsenDe gamle gittermastene på ofotbanens fjernledningen fra 1923 erstattes av en ny kraftlinje langs banen.  

163 master fra Narvik til Riksgrensen skal fornyes for å sikre strømforsyningen til Ofotbanen.
–På strekningen Rombak til Bjørnfjell var det opprinnelig planlagt å bygge to ledninger ved siden av hverandre for å få fram ordinær strømforsyning til både våre anlegg og til private forbrukere langs banen, sier prosjketleder Terje Ingebrigtsen. Men etter hvert fant vi ut at vi kunne klare oss med en mast som kan bære både ledningene for Ofotbanens banestrømforsyning og strømforsyningen fra det lokale e-verket. På denne måten unngås det å bygge to parallelle linjer. Den nye fjernledningen langs Ofotbanen skal stå ferdig i 2016 og vil gi bedre strømforsyning for togtrafikken.