Fjernledning

  • Ny fjernledning langs Ofotbanen

    Prosjektet omfatter bygging av ny kraftlinje for total fornyelse av strømforsyningen langs Ofotbanen.

  • Se fjernledningen ovenfra

    Arbeidet med å fornye fjernledningen på Ofotbanen går etter planen, og arbeidene med å skaffe til veie entreprenører er i gang. Nå kan du se linjen fra fugleperspektiv.

  • Fornyelse av Ofotbanens strømforsyning

    Jernbaneverket skal i løpet av de neste to årene bygge og renovere to kraftlinjer i Narvikområdet. Hensikten er å sikre nok strøm til verdens nordligste elektrifiserte jernbane.