TP Maskin og Taraldsvik Maskin bygger på Bjørnfjell

De nordnorske entreprenørene er allerede i gang med å forlenge kryssingssporet på Bjørnfjell. Det vil sikre at Ofotbanen får økt kapasitet for malmtransport.

Lokale entreprenører utfører tunge anleggsarbeider på Ofotbanen ved Bjørnfjell. Foto: JBV/Birger Jakobsen
Jernbaneverket skal forlenge dagens kryssingsspor på Bjørnfjell fra 500 til 1100 meter. Jobben inkluderer blant annet sprengning av cirka 40 tusen kubikkmeter steinmasser, etablering av to snøoverbygg og fornyelse av dagens plattform for persontog.

Det nye kryssingssporet skal kunne ta i mot 750 meter lange malmtog, og skal settes i drift sommer 2015. Prosjektet har en styringsramme på 260 millioner kroner.

Et kjempeoppdrag
For Narvik-baserte Taraldsvik Maskin AS er kontrakten for overbygning på Bjørnfjell den største enkeltkontrakten på jernbanen noensinne. Den har en prislapp på 11 millioner kroner. Jobben innebærer blant annet sporbygging og fornyelse av plattformen på stasjonen.

- Vi ønsker å satse på jernbanen, og størrelsen på denne jobben passer oss veldig bra. Jeg synes at det er veldig artig å ha vunnet dette oppdraget, sier Pål Iver Skogvold, styreleder i Taraldsvik Maskin.

Stort også for TP MaskinPå østsiden av Bjørnfjell stasjon skal jernbanetraséen utvides for å bygge et tredje spor på 1100 meter. Foto: JBV/Birger Jakobsen
Kontrakten for grunnarbeider på Bjørnfjell er på 75 millioner kroner og den største noensinne for TP Maskin AS fra Finnsnes.

- Dette gir oss en unik mulighet til å styrke vår kompetanse på jernbanen. Vi kommer til å bruke så å si alle våre ressurser på dette prosjektet, og vi vil få høy utnyttelse av vår maskinpark. Prosjektet har forholdvis høy kompleksitet med store mengder fjell som skal sprenges ut helt inntil sporet, og skjæringshøyder på opptil 12 meter, kommenterer Trond Pettersen, daglig leder hos TP Maskin.