Nye Bjørnfjell tar form

Det er enorme forandringer som skjer på Bjørnfjell stasjon på Ofotbanen i sommer. Det trengs plass til flere malmtog og stasjonen får tre spor i 1100 meters lengde. - Her bygger vi for 150 millioner på 16 uker, sier prosjektleder Lisa Lindholm.

Det nye sporet kommer på plass. Her ses de tidliger utkjørsignalene, Bjørnfjell stasjon hadde 570 meter lange spor, nå dobles lengden og utvidelsen skjer retning grensen mot Sverige.  <strong> Alle foto: Njål Svingheim </strong>

Bjørnfjell er den tredje av Ofotbanens stasjoner som nå rustes opp for å møte den stadig økende trafikken på Ofotbanen. Tidligere er kryssingsporene på Katterat og Straumsnes ferdig forlenget.   De nye malmtogene er 750 meter lange og alle stasjoner skal forlenges for å håndtere at slike kan møtes. I juli i år starter underbygningsarbeidene med forlneglse på neste stasjon som blir Rombak. Det er videre bestemt at det også skal bygges et helt nytt kryssingsspor ved Djupvik som ligger midt mellom Narvik og Straumsnes stasjoner.

Faggruppeleder Knut Erik Nikolaisen (tv) og banesjef Knut Karlsen får orientering om anleggsarbeidet av prosjektleder Lisa Lindholm.

Travle uker
På Bjørnfjell er det denne uka hektisk aktivitet.  Fra natt til onsdag og fram til torsdag ettermiddag er all togtrafikk innstilt for å få gjennomført en større sporomlegging. Få timer etter at siste malmtog rullet nedover mot Narvik, var gamle spor fjernet og det samme var underbygningen. – Vi bygger opp ny underbygning for alle sporene slik at også den gamle delen av stasjonen blir som den nye, sier Lisa Lindholm. Stasjonen blir nå dobbelt så lang som før og det blir nå bare rundt 400 meter fra østre sporveksel og til banen krysser grensen til Sverige.
Dette bygges nå på Bjørnfjell:

•Tre 1080 meter lange togspor
•Ett stikkspor for arbeidstog
•Nytt kontaktledningsanlegg
•Nye føringsveier og nye kabler
•Ny 220 meter lang plattform (ferdig)
•Driftsveg langs banen på 1 km
•Undergang under sporene (lagt inn i 2012 som forberedende arbeid)
•5 nye sporveksler
•60 kilos skinner og betongsviller fra riksgrensen til vest for Bjørnfjell stasjon.
•Nytt snøoverbygg i østre ende som dekker området med sporveksler

Samhandling

-Vi føler å ha god kontroll med framdriften nå, sier prosjektleder Lindholm. Hun legger vekt på hvor viktig det er å ha et godt samarbeid med entreprenørene. –Her har vi jo flere sidestilte entreprenører med hvert sitt ansvarsområde og vi hadde derfor noen dager med samhandling før årets oppstart. Der satt vi oss ned og gikk gjennom alt som skulle skje nå i sommer. Jeg opplever at alle samarbeider godt og har forståelse for hverandres oppgaver og utfordringer, sier hun.  Hovedentreprenører på Bjørnfjell er TP Maskin på underbygning og Leonhard Weiss på all jernbaneteknikk. Snøoverbygget bygges av NLI.

-Dette blir et fantastisk fint anlegg og kjenner meg jo nesten ikke igjen, sier faggruppeleder Knut Erik Nikolaissen. Det å få inn et så nytt anlegg vil jo helt klart forenkle vedlikeholdet for oss, sier han.

Etter denne ukas brudd i trafikken er det koblet inn et midlertidig sikringsanlegg på Bjørnfjell. I sommer blir det kun trafikk på ett spor gjennom stasjonen og den blir styrt manuelt av en trafikkstyrer. I september blir det et lengre brudd i trafikken for å få koble inn det nye sikringsanlegget og alle spor.  11 september skal alle spor tas i bruk og kun etterarbeider gjenstår. Det blir en travel sommer på fjellet!
Om få timer må det igjen være klart for tog her..

Den forlengede stasjonens østre ende blir bra få hundre meter fra grensen mot Sverige.