Ofotbanen

Ofotbanen er den 43 kilometer lange banen fra Narvik Havn til den svenske grensen på Bjørnfjell. Banen er knyttet til det svenske nasjonale jernbanenettet. Ofotbanen har persontrafikk, ordinære godstog og framfor alt tett trafikk av tunge og lange malmtog. Sterkt økende etterspørsel gjør det nødvendig å øke kapasiteten på banen.

Nye Rombak kryssingsspor åpnes av statssekretær John - Ragnar Aarseth i september 2015. (Foto: Njål Svingheim)
Dette har blant annet ført til byggingen av kryssingsspor på Straumsnes, Bjørnfjell og Rombak i rekordtempo. Videre planlegges og arbeides det med en rekke prosjekter på verdens nordligste elektrifiserte jernbane:

  • Bygging av fjernledning for Ofotbanens strømforsyning
  • Etablere kryssingsspor på Djupvik
  • Revisjon av hovedplanen for Kapasitetsøkning på Narvikterminalen
  • Utbedring Narvik stasjon
  • Utredning av mulighet for økt aksellast for Ofotbanen (32,5t aksellast)

I tillegg gjøres det årlig mindre fornyelsesprosjekter over hele linjen.

Nordens malm- og godsknutepunkt
Ofotbanen gjør Narvik til en avgjørende havn for utskipning av malm fra gruvene i Kiruna til resten av verden. I dag kjøres det 10 malmtog i hvert retning per døgn. Malmtogene kjøres av selskapene MTAB/MTAS (for LKAB).  

I tillegg er Ofotbanen en viktig korridor for godstransport for hele Norden. Det går flere godstogpendler til og fra Sør-Norge daglig (via Sverige). Disse godstogene kjøres av CargoNet og DB-Schenker.  

På Ofotbanen går det også persontog fra Narvik til Luleå og Stockholm.

I menyen til venstre finner du informasjon om de ulike prosjektene på Ofotbanen.

Se også: Ofotbanen på Facebook: Jernbaneverket: Prosjekter Ofotbanen

Kontakt prosjektet:

Seksjonssjef prosjekter nord: Stein-Hugo Steffensen, tlf. + 47 905 23 372, e-post stefst@jbv.no

Malmtog krysser på Narvik stasjon <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>