Rådgiverkontrakt for Retningsdrift Brynsbakken kunngjort

Konkurransen «Retningsdrift Brynsbakken - Rådgiver reguleringsplan m/ KU og opsjon for teknisk detaljplan» ble kunngjort 25.02.2023. 

Kunngjøringen finner du i Doffin: https://www.doffin.no/Notice/Details/2023-605712

Bane NOR håper på mange søkere og ønsker markedet lykke til med søknadsprosessen.

Søknadsfrist for kvalifisering er søndag 02.04.2023 kl. 12:00.