Status for utbyggingen av Brynsbakken

Et år etter at Bystyret i Oslo kommune vedtok reguleringsplanen for Brynsbakken, besluttet Statsforvalteren at vedtaket ikke er gyldig.

Det kom frem i brevet fra Statsforvalteren i Oslo og Viken til Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune 24. mars 2022. Vedtaket av klagebehandlingen var:

«Kommunens vedtak av 24.03.2021 i sak 66 oppheves. Klagen har ført frem. Saken sendes tilbake til kommunen for ny behandling»

Les hele brevet på Saksinnsyn, Brynsbakken.

Vedtaket til Statsforvalteren betyr at prosjektet ikke har en stadfestet reguleringsplan. Det får konsekvenser for fremdriften.

- Vi jobber nå med å finne ut av hva dette betyr for utbyggingen av Brynsbakken. Vi kommer til å ta kontakt med Oslo kommune nå i løpet av våren for å finne ut av veien videre, sier prosjektdirektør Bettina Sandvin.  

- Det er viktig for oss å ha en god dialog med kommunen om den videre prosessen, og det er viktig for oss å få løst opp i flaskehalsen i Brynsbakken. Vi ønsker å finne gode løsninger i dialog med kommunen, sier Sandvin.

Flaskehalsen Brynsbakken

Gardemobanen, Gjøvikbanen og Hovedbanen møtes i Brynsbakken, en liten kilometer fra Oslo S. Her må togene på de tre banene krysse hverandres spor og delvis kjøre mot kjøreretningen for å komme inn til Oslo S. Dette er en utfordring for togfremføringen og skaper en flaskehals for både person- og godstrafikken.

Å bygge nye spor i Brynsbakken vil gi folk i Oslo og hele Østlandet et styrket togtilbud. Det vil gi plass til 5000 flere passasjerer hver time og bedre plass til godstrafikken. Jernbanen er den sikreste, mest klima- og miljøvennlige og effektive måten å transportere mange mennesker og gods over korte og lange avstander, og for å løse fremtidens kollektivbehov er vi avhengige av en robust, velfungerende og pålitelig jernbane. Det er dette utbyggingen handler om.

Utbyggingen av Brynsbakken er en viktig del av Ny rutemodell Østlandet, som skal gi forbedringer i togtilbudet for hele Østlandet. Du kan lese mer om den nye rutemodellen her.

Planprosessen

24. mars 2021 ved tok Bystyret i Oslo kommune reguleringsplanen for utbyggingen av Brynsbakken. I etterkant mottok kommunen 79 klager på vedtaket, og prosjektet ble gitt oppsettende virkning frem til klagebehandlingen var ferdig.  Oslo kommune tok ikke klagen til følge, og sendte saken til Statsforvalteren.  Etter sin behandling av saken besluttet Statsforvalter å ta klagene til følge. Det betyr at prosjektet ikke har en stadfestet reguleringsplan.