Vil du lese mer?

Du kan lese mye om nye spor i Brynsbakken på disse siden, men visste du at du kan se mye mer på Oslo kommune sin nettside?

Oslo kommune har en innsynsløsning der du kan lese mye mer om prosjektet: du kan lese planprogram, reguleringsplan og støyrapport, men også sakspapirer for politikerne og brev de har fått fra oss og andre. 

Når politikerne har spørsmål til Bane NOR om prosjektet, gir vi skriftlig svar slik at ikke bare den enkelte politikeren får svaret, men at du også kan lese det.

Her er lenke til innsynsløsningen som tar deg rett til saken om Brynsbakken: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?direct=Y&mode=&caseno=201714401