Neste stopp: Bystyret

Byutviklingsutvalget behandlet reguleringsplanforslaget i et ekstraordinært møtet onsdag 17. mars. De sender saken videre til Bystyret.

Bystyret i Oslo vil stemme over reguleringsplanen i sitt møte klokken 15.00 onsdag 24. mars.

Du kan følge diskusjonen og avstemningen på www.oslo.kommunetv.no.

Du kan lese sakspapirene her: https://einnsyn.no/kalender?dateFrom=2021-03-22%7C%7C%2Fd&dateTo=2021-03-28%7C%7C%2Fd&kommune2=http%3A%2F%2Fdata.oslo.kommune.no%2Fvirksomhet%2Fbystyret_dummyenhet&kommune3=http%3A%2F%2Fdata.oslo.kommune.no%2Futvalg%2FB--976819853